B Archives of Civil Engineering
okladka

ISSN:

1230-2945 (print version)

Publisher:

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING
POLISH ACADEMY OF SCIENCES
 

Redakcja

Editor-in-Chief
Henryk Zobel


Deputy Editor-in-Chief
Błażej Gago
Robert R. Gajewski
Mariola Książek


Scientific Advisory Committee
:
Andrzej M. Brandt
Werner Brilon (Germany)
Jacek Chróścielewski
Luc Courard (Belgium)
Andrzej Garbacz
Andrzej Garstecki
Wojciech Gilewski
Marian Giżejowski
Oleg Kapliński
Piotr Konderla
Aleksander Kozłowski
Marian Kwietniewski
Zbigniew Młynarek
Andrzej S. Nowak (USA)
Anna Siemińska-Lewandowska
Jan Szwabowski
Waldemar Świdziński
Andrew P. Tarko (USA)
Marian Tracz
Edmundas K. Zavadskas (Lithuania)
Jerzy Ziółko

Secretary
Małgorzata Muszyńska-Małczak